Dogajanje

Expo 2020 bo poleg treh glavnih tematskih sklopov: trajnost, mobilnost in priložnost predstavil navdihujoče rešitve in dobre prakse v sklopu vnaprej določenih tematskih tednov. To bo priložnost, da se človeštvo zbere v duhu optimizma in skupnega sodelovanja za boljšo prihodnost.

TEMATSKI TEDNI DATUMI VSEBINA
VESOLJE 3. - 9. oktober 2021

Kako lahko varno in produktivno raziskujemo nove meje?

Inovacije na področju raziskovanja vesolja in potovanja v vesolje. Obravnava ključnih vprašanj.

PODNEBJE IN BIODIVERZITETA 17. - 23. oktober 2021

Kaj lahko storimo skupaj za boljše obvladovanje podnebnih sprememb in zaščito biotske raznovrstnosti?

Zaščita našega planeta, krožno gospodarstvo, obnovljivi viri energije.

RAZVOJ MEST IN PODEŽELJA 31. oktober - 6. november 2021

Kako lahko živimo in rastemo v harmoniji s svojim planetom?

Gradnja odpornih in trajnih življenjskih prostorov, podprtih z vključujočo infrastrukturo in storitvami. Inovativne prometne rešitve, trajnostni stanovanjski objekti, zelene javne površine, bivališča prihodnosti.

STRPNOST IN VKLJUČEVANJE 14. - 20. november 2021

Kako lahko spodbujamo večje skupno razumevanje za bolj strpno in vključujočo družbo?

ZLATI JUBILEJ ZAE (50. OBLETNICA) 5. - 11. december 2021

Kako lahko skupaj z Združenimi arabskimi emirati oblikujemo naslednjih 50 let?

ZNANJE IN IZOBRAŽEVANJE 12. - 18. december 2021

Kako lahko izkoristimo in izzovemo svoje znanje za prihodnost?

Človeška solidarnost. Materialna in nematerialna dediščina, kreativna industrija in gospodarstvo znanja.

POTOVANJA IN POVEZOVANJE 9. - 15. januar 2022

Kako lahko uravnotežimo vpliv digitalnega sveta s fizično realnostjo?

Digitalna povezljivost kot človeška pravica za vse. Pametna in trajnostna mobilnost, AI za dobro, virtualno učenje, delo na daljavo, zasebnost podatkov.

TRAJNOSTNI RAZVOJ
(SDGs)
16. - 22. januar 2022

Kaj moramo storiti danes za boljši svet v letu 2030?

Najboljše prakse s področja zagotavljanja mednarodne dostave (last mile delivery), preživetja, razvoja podjetništva. Ženske in dekleta.

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE 30. januar - 5. februar 2022

Kako lahko ustvarimo zdrav, srečen svet?

Mobilno zdravje in medicinske tehnologije. Inovacije in naložbe v zdravje ter dobro počutje.

PREHRANA IN KMETIJSTVO 20. - 26. 2. 2022

Kako lahko trajnostno pridelujemo hrano?

Trajnostna pridelava hrane za boljšo prehrano in zaslužek. Podnebju prijazno kmetijstvo. Kmetijske prakse za povečanje produktivnosti in v sozvočju z okoljem.

VODA 20. - 26. 3. 2022

Kako bomo zaščitili naš najdragocenejši vir za prihodnje generacije?

Ohranjanje in trajnostno upravljanje tega omejenega vira. Dobre prakse pri zagotavljanju čiste in primerne vode za ljudi, industrijo in planet.

V času trajanja posamezne tematike bodo na slovenskem paviljonu potekale različne aktivnosti, razstave in dogodki, kot so na primer predstavitve primerov dobrih praks, okrogle mize, delavnice, gospodarske delegacije, B2B srečanja idr. O vsem dogajanju bomo zainteresirano javnost pravočasno obveščali.

Slovenija želi kar najbolje in v čim večjem obsegu predstaviti slovenska prebojna podjetja, zato bo v tematske tedne, predlagane s strani organizatorja, vključila še druge vsebine, ki so pomembne za promocijo slovenskega gospodarstva. To so poleg zgoraj naštetega še tovarne prihodnosti, razvoj materialov, e-mobilnost, les in pametne zgradbe.

Pre-Expo program

Organizatorji svetovne razstave Expo Dubaj 2020, ki je bila zaradi pandemije Covid 19 prestavljena za leto dni, so se odločili, da bodo v tem vmesnem času izvajali serijo virtualnih dogodkov (t. i. Pre-Expo program), s katerimi želijo izkoristiti pridobljeni čas za uvajanje v tematike, ki se bodo odvijale naslednje leto in na ta način državam ponuditi možnost, da predstavijo svoje delovanje na različnih področjih. Program bo upošteval predvidene tematske tedne in mednarodne dneve ter se bo pričel natanko leto dni pred dogodkom.