Dogodki

Odprto izobraževanje za boljši svet

Dubaj

Expo 2020 Dubaj: Slovenija predstavila svoje dosežke na področju izobraževanja

Slovenija je ponovno dobila priložnost za virtualno predstavitev svojih prizadevanj, ključnih dosežkov in aktivnosti ostalim državam udeleženkam svetovne razstave Expo Dubaj, tokrat na temo znanja in izobraževanja. Na današnjem pre Expo virtualnem dogodku je predstavila mentorski program Odprto izobraževanje za boljši svet (Open Education for a Better World) , ki poteka pod okriljem Instituta Jožef Stefan in Univerze v Novi Gorici.

Virtualni pre Expo dogodek na temo Znanja in izobraževanja je bil namenjen vsebinam, ki so povezane s prihodnostjo izobraževanja, prebojnim dosežkom na tem področju in inovativnim idejam, kako izobraževanje prilagoditi zahtevam nove realnosti ter omogočiti, da bo dostopno vsem.

Tudi tokrat je bila Slovenija s strani organizatorjev svetovne razstave izbrana kot ena izmed držav udeleženk, ki bo na dogodku sodelovala s predstavitvijo. Slovenske dosežke na tem področju so predstavili dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Gašper Hrastelj, generalni sekretar Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, John Shawe-Taylor, direktor Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco in nosilec Katedre za umetno inteligenco pri UNESCU, mag. Mitja Jermol z Instituta Jožef Stefan, nosilec UNESCO katedre za odprte tehnologije za odprte vire izobraževanja in učenja ter dr. Tanja Urbančič, dekanja Šole za inženiring in management Univerze v Novi Gorici.

Dr. Simona Kustec je poudarila, da Slovenija že desetletja strateško vlaga v področje izobraževanja z uporabo različnih modelov, pedagoških praks, tehnologij, infrastruktur in nacionalnih politik, vse s ciljem, da bi izobraževanje ostalo brezplačno, dostopno in dosegljivo vsem. "Zato smo se že pred časom odločili za odprto, pregledno in tehnološko podprto izobraževanje. Izvedeni so bili različni projekti, vključno z inovativno pedagogiko, e-učbeniki, učnimi tehnologijami, IT infrastrukturo in še več. Slovenija se je zavezala, da bo svoje najboljše prakse in izkušnje brezpogojno delila z drugimi državami, zato je zelo dejavna v mednarodnih dejavnostih v okviru EU in UNESCA," je zaključila

Slovenija je že vrsto let vodilna sila v prihodnost usmerjenih pobud na področju izobraževanja in njeni strokovnjaki z različnih znanstvenih področij so pomembno prispevali k razvoju naprednih orodij za izobraževanje in globalno izmenjavo znanja. "Pred približno osmimi leti smo z vodilnimi slovenskimi raziskovalci pričeli delati na razvoju odprtega izobraževanja. Tako je novembra lani nastal Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (IRCAI) v Ljubljani, prvi tovrstni globalni center, ki deluje pod okriljem UNESCO in je zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu," je povedal Gašper Hrastelj. Osnovni cilj IRCAI je skupno sodelovanje vseh članic UNESCO v skladu z uresničevanjem ciljev OZN za trajnostni razvoj z uporabo umetne inteligence.

"Že nekaj časa intenzivno sodelujemo s slovenskimi strokovnjaki pri evropskih projektih X5Gon pri razvoju uporabe umetne inteligence za spletno izobraževanje," je povedal John Shawe-Taylor, ki preučuje, kako se lahko umetna inteligenca uporablja za pomoč pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov.

"Opazili smo, da obstaja vrzel med potrebami po odprtem izobraževanju in znanjem, ki je potrebno za njihov razvoj in uporabo v praksi. Zato iščemo potencialne modele globalnega sodelovanja in jih poskušamo preizkusiti," je pojasnil mag. Mitja Jermol. Eden od teh pilotov je globalni mentorski program Odprto izobraževanje za boljši svet, ki so ga pred tremi leti zagnali skupaj z Univerzo v Novi Gorici in je od takrat prerasel v globalno gibanje. Program vključuje mentorirance z vsega sveta, ki pod vodstvom mednarodno priznanih mentorjev razvijejo in izvajajo odprto izobraževanje na podlagi ciljev OZN za trajnostni razvoj. "Program se je začel s 14 projekti, letošnji cikel pa se je zaključil z več kot 80 projekti, povezanimi z odprtimi izobraževalnimi viri. Prizadevali smo si izboljšati slovenski izobraževalni sistem, vse dobre prakse, ki smo jih preizkusili in razvili, pa se širijo po vsem svetu," je zaključil.

Dr. Tanja Urbančič pa je dodala: "Sloveniji je uspelo združiti znanje vrhunskih svetovnih strokovnjakov na področju izobraževanja v enotno platformo - odprto izobraževanje za boljši svet, na kar smo izjemno ponosni, še bolj pa nas veseli, da naše dobre prakse izvajajo tudi drugod po svetu!" Mentorski program Odprto izobraževanje za boljši svet je bil nagrajen z nagrado za odličnost v odprtem izobraževanju za leto 2020.

Slovenija je bila ena od prvih držav, ki je podprla razvoj umetne inteligence. Za pionirja na področju umetne inteligence v Sloveniji velja Institut Jožef Stefan (IJS), kjer so z raziskovanjem Al začeli že leta 1972, in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer so leta 1981 ustanovili prvi laboratorij (LAI). Danes v Sloveniji na tem področju deluje okrog 30 raziskovalnih organizacij in skoraj 200 raziskovalcev, kar Slovenijo uvršča med vodilne države pri številu raziskovalcev umetne inteligence na prebivalca.

Promocijska video predstavitev Slovenije na je na ogled na naslednji povezavi.

******

Organizatorji svetovne razstave Expo Dubaj 2020, ki je bila zaradi pandemije Covid 19 prestavljena za leto dni, odločili, da bodo v vmesnem času izvedli serijo virtualnih dogodkov (t. i. Pre-Expo program). Z njimi želijo izkoristiti pridobljeni čas za uvajanje v tematike, ki se bodo odvijale naslednje leto in na ta način državam ponuditi možnost, da predstavijo svoje delovanje na različnih področjih ter že vnaprej spletejo poslovne navezave. Slovenija je doslej predstavila svoje dosežke na področju vesoljskih tehnologij ter razvoja mest in podeželja.

******

Več informacij:

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova 60, SI-1000 Ljubljana

+386 1 589 18 70

Expo2020@spiritslovenia.si

www.expo2020slovenia.si