Politika zasebnosti

I. Podatki o upravljavcu

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je pravna oseba javnega prava, ki v skladu s strateškimi usmeritvami in dokumenti, ki jih sprejme vlada, opravlja strokovne in razvojne naloge spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva na naslednjih področjih:

Agencija opravlja z zakonom in sklepom o ustanovitvi določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno izvajanje ukrepov pri opravljanju njenih nalog.

Kontaktni podatki:

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 589 18 70
E: info spiritslovenia si
W: www.spiritslovenia.si

II. Osebni podatki in načela obdelovanja osebnih podatkov

"Osebni podatki" predstavljajo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki), določljiv posameznik pa je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

"Obdelava" osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Kot upravljavec osebnih podatkov skrbimo, da so vaši osebni podatki:

III. Obdelava osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo le v naslednjih primerih:

IV. Hranjenje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, za kolikor jih potrebujemo za namene, za katere jih hranimo, da bi zadostili vašim potrebam ali izpolnili svoje zakonske obveznosti.

Če predpisi, ki urejajo hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva ne določajo drugače, za določitev obdobja hrambe vaših podatkov uporabljamo naslednja merila:

Nekatere osebne podatke lahko obdržimo v skladu z našimi pravnimi ali regulativnimi obveznostmi, pa tudi, da nam omogočajo upravljanje naših pravic (na primer, da lahko uveljavljamo naše zahtevke na sodiščih) ali za statistične ali zgodovinske namene.

Ko vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih odstranimo iz svojih sistemov in zapisov ali jih anonimiziramo, da vas ne moremo več identificirati prek njih.

V. Varnost hrambe osebnih podatkov

Zavezani smo k varni hrambi vaših osebnih podatkov ob upoštevanju vseh ustreznih varnostnih ukrepov. Pogodbeno zahtevamo, da zaupanja vredne tretje stranke, ki ravnajo z vašimi osebnimi podatki, storijo enako.

Vedno se potrudimo po svojih najboljših močeh, da zaščitimo vaše osebne podatke, in ko jih prejmemo, uporabimo ustrezne postopke in varnostne funkcije, da poskušamo preprečiti nepooblaščen dostop. Ker prenos informacij prek spleta ni popolnoma varen, ne moremo zagotoviti varnosti vaših podatkov, ki jih predložite na našo spletno stran, zato vsak prenos poteka na vašo odgovornost.

Povezave do spletnih mest tretjih oseb in prijav v družbene medije

Naše spletne strani lahko od časa do časa vsebujejo povezave do tretjih spletnih strani. Če sledite povezavi do katerega od teh spletnih mest, upoštevajte, da imajo ta spletna mesta svoje lastne politike zasebnosti, za katere nismo odgovorni in jim nismo podvrženi. Prosimo, preverite te politike, preden predložite katere koli osebne podatke na ta spletna mesta.

VI. Vaše pravice in možnosti

Pravica do umika soglasja: kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko).

Pravica do dostopa: od nas lahko zahtevate informacije o osebnih podatkih, ki jih hranimo o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hranimo, za kaj jih uporabljamo, kje/kako jih zbiramo, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.

Pravica do popravka: od nas lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih imamo o vas.

Pravica do omejitve: od nas lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:

Pravica do prenosljivosti: na vašo zahtevo bomo, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesli drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora: če obdelava temelji na vašem soglasju, oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno-, zgodovinsko-raziskovalne ali statistične namene, razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: od nas imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.

Pravica do vložitve pritožbe: v primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.

Pravica do izbrisa: od nas lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:

Za obravnavo vaše zahteve lahko zahtevamo dokazilo o vaši istovetnosti.

VII. Kontakt

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke o tem, kako ravnamo in uporabljamo vaše osebne podatke, ali želite uveljaviti katero koli od zgoraj navedenih pravic, se obrnite na nas na info spiritslovenia si.

VIII. Varstvo osebnih podatkov

Spletne strani slovenska udeležbe na Expo 2020 Dubai uporabljajo tehnologije za avtomatizirano zbiranje informacij o vaši uporabi spletnih strani in napravi, s katero dostopate do spletnih strani (piškotki). Vse podrobnosti o piškotkih so posebej dostopne tukaj.


Izvzetje od odgovornosti

SPIRIT Slovenija, javna agencija izjavlja, da si bo z vso skrbnostjo pri oblikovanju teh spletnih strani prizadevala, da bodo vsebovane informacije točne in ažurne, vendar ne zagotavlja in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost, ažurnost in celovitost. Niti SPIRIT Slovenija, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku ali izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala ali bila v povezavi z dostopom, uporabo teh spletnih strani ali zaradi nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb oziroma vsebujejo informacije o tretjih osebah. SPIRIT Slovenija, javna agencija nima nadzora nad vsebino informacij spletnih strani tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za navedene informacije tretjih.

Avtorske pravice

Vse informacije, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite in druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Uporabnik se strinja, da bo uporabljal podatke na teh spletnih straneh le za svoje namene. Dovoljena je reprodukcija podatkov zgolj v informativne in nekomercialne namene, pri čemer je potrebno upoštevati navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, pridobljenih na teh spletnih straneh, ki je v nasprotju z navedenimi pravili uporabe.

Avtorske in sorodne pravice za design, HTML in PHP kodo spletne predstavitve ter za gradiva, ki so bila uporabljena pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem ter so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.