Slovenija
Slovenija je ena izmed manjših in mlajših držav, ki se rada pohvali izjemno geografsko in geostrateško lego - med vzhodom in zahodom ter severom in jugom. Na območju Slovenije, na stičišču Alp, Sredozemlja s skrivnostnim Krasom in širnimi Panonskimi planjavami, je prevladujoča zelena barva. Celo slovensko glavno mesto, Ljubljana, je z več kot 542 m2 zelenimi javnimi površinami na prebivalca eno najbolj zelenih evropskih mest. Geografsko lego zaznamuje raznoliko in bogato naravno in kulturno izročilo, ki je od nekdaj vzbujalo kreativno ustvarjalnost literatov in drugih umetnikov. Slovenijo zaznamuje pestrost in razgibanost na vseh področjih, številne gospodarske prednosti, kreativnost.